Organizační pokyny k účasti na kurzech

Organizační pokyny k účasti na kurzech

Odeslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny.

Pořadatel

Kurzy pořádá Life Professional, s.r.o., Vodárenská 756/10, 360 10 Karlovy Vary, IČO: 04055705.
Společnost zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 31137.
Uváděné ceny jsou konečné, pořadatel není plátcem DPH.

Poučení o riziku

Všechny informace poskytované na kurzech pořádaných společností Life Professional, s.r.o. (dále jen "Pořadatel") jsou určeny výhradně ke studijním účelům a neslouží v žádném případě coby konkrétní dietní, sportovní či zdravotní doporučení. Účastníci kurzů by měli jakoukoliv změnu svého životního stylu nejprve konzultovat se svým lékařem. Pořadatel kurzů není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých účastníků.

Pořizování audio-video záznamů

Z důvodu ochrany autorských práv není na kurzech dovoleno pořizovat jakékoliv audio nebo video záznamy.

Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je vždy pouze účast na daném semináři / kurzu v datu a čase konání určeném v objednávkovém formuláři. Předmětem kupní smlouvy není nárok na dodatečné konzultace nebo účast v diskuzním fóru provozovaném pořadatelem.

Dodatečné služby pro absolventy kurzů 

Pořadatel kurzů může absolventům vybraných kurzů nabídnout účast v uzavřené internetové diskuzi nebo dodatečné konzultace (dále jen "dodatečné služby"). Kupující - tj. účastník kurzu - bere na vědomí a souhlasí s tím, že přístup k těmto dodatečným službám není automatickou součástí kurzu a není součástí kupní smlouvy. Dodatečné služby jsou poskytovány na základě dobré vůle pořadatele, který si vyhrazuje právo takovéto dodatečné služby kdykoliv zrušit. Pořadatel si současně vyhrazuje právo z dodatečných služeb vyloučit kteréhokoliv účastníka, pokud to bude považovat za nutné.

Platební podmínky

Kurzy jsou splatné vždy nejpozději v den jejich konání na základě zálohové faktury zasílané po objednání kurzu elektronickou poštou. V případě neuhrazení zálohové faktury ve vyznačené době splatnosti si pořadatel vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, přihlášku zrušit a uvolnit tak místo pro jiného zájemce. 

Splatnost kurzovného

Standardní doba splatnosti kurzovného činí 7 dnů od odeslání výzvy k platbě (posílané do dvou dnů od objednání kurzu).

Storno podmínky

Při zrušení objednávky do 7 dnů před kurzem činí storno poplatek 20%, poté 100% z ceny kurzu. Storno poplatek je splatný i v případě neuhrazení kurzovného. Storno je platné pouze v případě potvrzení ze strany pořadatele! V případě zrušení objednávky 7 a méně dnů před kurzem se kurzovné nevrací a účastník nemá nárok na přesun na jiný termín kurzu. Zaplacené kurzovné je však přenosné - účastník za sebe může na kurz poslat náhradníka. V případě nemoci (doložené neschopenkou) je možné sjednat účast na náhradním termínu kurzu - ani v tomto případě však účastníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

Odpovědnost za ztráty majetku

Účastníci kurzu jsou povinni dohlížet si na všechen svůj majetek v průběhu kurzu a nenechávat jakýkoliv svůj majetek v průběhu kurzu bez dozoru (zejména např. v polední pauze). Pořadatel nemůže ručit za ztráty např. mobilních telefonů či notebooků.

Organizační změny

Pořadatel si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny budou ohlášeny účastníkům telefonicky nebo e-mailem. V případně organizační změny mají přihlášení účastníci nárok na vrácení 100% uhrazeného kurzovného, pokud o zrušení účasti požádají do 3 dnů po obdržení informace o organizační změně.

Občerstvení

Není-li výslovně uvedeno jinak, je součástí kurzu pouze drobné občerstvení (voda).
Oběd není standardně v ceně kurzovného.